Reglement

Reglement

Het reglement voor de Ertveld Experience 2019

 1. Algemeen
  Deelname is mogelijk voor leden van verenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) of een ander lid van de FISA, onder de reglementen van de KNRB en met inachtneming van de hierna volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen. Voor deze wedstrijd is van toepassing het Reglement voor Roeiwedstrijdenvan de KNRB. Deelname is geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden. De deelnemers worden geacht het wedstrijdreglement te kennen en na te leven.

 2. Wedstrijdnummers
  Alle categorieën staan alleen open voor competitieroeiers zoals gedefinieerd in Art. 14 RvR. 
  Wedstrijdnummers Senioren met meer dan 3 inschrijvingen van Veteranenploegen worden gesplitst in Senioren en Veteranen.

 3. Inschrijving
  Inschrijving is alleen mogelijk via de website van de KNRB (inschrijven.knrb.nl). Hier is de nodige informatie opgenomen. Buitenlandse ploegen die geen gebruik kunnen maken van het KNRB-inschrijfsysteem kunnen zich direct inschrijven bij de wedstrijdleider via wedstrijd@ertveldexperience.nl.

 4. Tijdwaarneming
  De tweekampwedstrijd wordt op tijd verroeid. Voor iedere ploeg worden de tijden waarin de baan is afgelegd opgenomen. De tijden voor beide afstanden worden teruggerekend tot een tijd per 1000m, en de aldus verkregen tijden worden opgeteld. De ploeg die in de som de kortste tijd laat noteren is winnaar. In geen geval wordt de wedstrijd of een heat overgeroeid.

 5. Startvolgorde
  De ploegen starten in volgorde als door de loting bepaald.

 6. Rugnummers
  De stuurman/-vrouw en de boegroei(st)er) moeten de rugnummers van hun ploeg steeds duidelijk leesbaar op de rug dragen. De boegroeier(ster) ontvangt twee rugnummers, die zo gedragen moeten worden, dat zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd het rugnummer duidelijk zichtbaar is. Indien de stuurman/-vrouw vóór in de boot ligt, dient in zijn of haar plaats achter de slagroei(st)er) een rugnummer op de boot bevestigd te worden. Voor de rugnummers moet een borg van € 10,00 worden betaald. De borg wordt alleen na inlevering van een complete set rugnummers geretourneerd.

 7. Stuurliedenvergadering
  Het is noodzakelijk dat alle stuurlieden, boegroeiers en skiffeurs aanwezig zijn om onder meer de laatste informatie te ontvangen en eventuele vragen te stellen. Bij deelname van een ploeg of skiffeur, waarvan de stuurman/-vrouw niet op de stuurliedenvergadering is verschenen, kan door de jury aan de door die ploeg verroeide tijd 15 strafseconden worden toegevoegd. Afwezigheid van een stuurman/-vrouw bij de stuurliedenvergadering wordt, bij behandeling van eventuele protesten/incidenten waarbij deze stuurman/-vrouw betrokken is, door de jury mede in aanmerking genomen.

 8. Tewaterlating en oproeien naar de start
  Het is niet toegestaan na sluiting van het vlot nog boten te water te laten. Dit heeft automatisch uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg.

  Alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding moeten onverwijld en stipt worden opgevolgd. Het niet uitvoeren van de aanwijzingen, het te laat aan de start verschijnen, anders dan door overmacht, het verstoren van de goede gang van zaken in het oproei- en startgebied, alsmede het opzettelijk niet naleven van de bepalingen en reglementen inzake de organisatie van de wedstrijd, zulks ter beoordeling van de genoemde commissarissen, kan voor de betrokken ploeg een straftijd van 15 seconden tot gevolg hebben. In bepaalde gevallen kan een startplaats achter de laatste ploeg van de betreffende categorie, c.q. achter de categorie, die het laatst start, worden toegewezen.  Alle ploegen gaan te water bij RV de Hertog.

 9. Wedstrijdbaan
  De lengte van de eerste baan is 3.500 meter. De startlijn ligt in Engelen, ca. 400 meter van de sluis.

  De finishlijn ligt in aan het einde van de Ertveldplas, nabij de Trierbrug. De start van de 250m ligt ca. 100m voor de spoorbrug, de finish nabij de Orthensebrug. Deze wedstrijd wordt boord-aan-boord verroeid. De beide banen zijn gescheiden door een ballisage.

 10. Voorstart, start en finish
  De startlijn is gemarkeerd met riemen, in de verenigingskleuren van “De Hertog” aan beide zijden van de wal. Tevens staat er een bord met “start” op de kant. 
  De start is “vliegend”. Het startverschil tussen de ploegen in dezelfde categorie is 15 seconden. Het startverschil tussen de eerste ploeg in een categorie en de laatste ploeg in de voorgaande categorie bedraagt ten minste 30 seconden; dit ter regeling van de voorstarter(s). 
  De finishlijn wordt gemarkeerd met riemen, in de verenigingskleuren van “de Hertog” aan beiden zijden van de wal. Tevens staat er een “finish”-bord op de kant

 11. Blokken
  Bij meer dan 50 inschrijvingen wordt gestart in 2 blokken. We streven er naar ieder nummer in één blok te starten. Door dubbel bootgebruik zal dit niet altijd mogelijk zijn. Een voorkeursblok kan helaas niet altijd gegarandeerd worden.
  Blok 1, 3500m en 250m . Oproeien 09:10 u, start in Engelen 11:30 u.
  Blok 2, 3500m.en 250m  Oproeien 11:10 u, start in Halder 12:30 u.

 12. Aanvaring, protesten, aanwezigheid vertegenwoordiger van deelnemende verenigingen
  Zie KNRB Reglement voor roeiwedstrijden. De jury zetelt aan de finish. Protest dient binnen maximaal 30 minuten na finish doorgegeven te worden aan het hoofd van jury en zal worden afgehandeld op roeivereniging de Hertog te ‘s-Hertogenbosch.

 13. Afwijking van bepalingen
  Van de hierboven genoemde bepalingen mag worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vorderen.